Posts by Linghui Schnur

Page 1 of 109
1 2 3 ... 109

凤凰丹茶

2018-9-16   凤凰园生命九部曲·第四部曲——凤凰出水之一   凤 凰 丹 茶 一、引言 凤…

Read More

炼丹真好

( 2018-9-2 ) 我习炼大同师尊传授的凤凰丹学 “一步丹法” 已有一年,成效显著。 原先,我偏重 “一…

Read More

炼丹之奇

( 2018-8-26 ) 2011年至2013年,在香港参加学习时,观世音菩萨和玄奘大师给了我白莲;相继在2…

Read More
Page 1 of 109
1 2 3 ... 109
image_pdfimage_print